🔊5 โรคภัยสุขภาพในฤดูร้อน😰

🤢โรคอาหารเป็นพิษ
😞โรคอหิวาตกโรค
🤮โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
🤒โรคบิด
😷โรคไวรัสตับอักเสบเอ และอี
เฝ้าระวัง หากพบอาการผิดปกติ รีบส่งพบแพทย์ทันที
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie