ออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะเสี่ยง

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปางมะผ้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie