คุณนันทวรรณ โกพัตตา

คุณนันทวรรณ โกพัตตา

บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลปางมะผ้า🏥

💰จำนวนเงิน 30,000 บาท💰

คณะผู้บริการและเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ที่คุณนันทวรรณ โกพัตตา ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการ

พัฒนาโรงพยาบาลเป็นลำดับต่อไปในอนาคต

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie