🚨สำนักงานร่วมมือระหว่างประเทศ

นายแพทย์ธนวัฒน์ คงธรรม และผู้บริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมมือระหว่างประเทศนำโดย สัตวแพทย์หญิง สาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวนการสำรักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมและศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามแดน ทั้งนี้ทางคณะได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเยี่ยมชมการพัฒนายกระดับระบบการให้บริการ Smart Hospital ของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพต่อ 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie