🏣สถานบริการตามนโยบายEMS💐

โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในงานการพัฒนาสถานบริการตามนโยบายEMS (Environment Modernization Smart service) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะตรวจราชการ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานบริการให้มีความทันสมัย สวยงาม ต่อไป

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie