👩‍⚕️ตรวจคัดกรองสุขภาพเจ้าหน้าที่อาสา👩‍🚒

โรงพยาบาลปางมะผ้าได้มีการให้บริการคัดกรองสุขภาพสำหรับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ที่ทำหน้าที่ป้องและดับไฟป่าต้นเหตุของฝุ่นควันที่เป็นอันตราย(PM2.5) โดยมีการตรวจความเข้มข้นของเลือก ไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด และตรวจสมรรถภาพของปอด จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2565
 IMG20230330160213  IMG20230330161750

 

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie