🏥ช่องทางติดต่อ🏥

☎️     

053-617154  + เบอร์โทรภายใน

  📠     

053-617153

 
👩‍⚕️👨‍⚕️โรงพยาบาลปางมะผ้า🏥  
อ.ปางมะผ้า  
240 ม.1 ต.สบป่อง
จ.แม่ฮ่องสอน 58150📫