📢โครงการ Mask4All

😷หน้ากากเพื่อประชาชน😷
วันที่ 27 มีนาคม 2566
โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกความภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล อาทิเช่น เด็กเล็ก 0-5 ปี , หญิงตั้งครรภ์ , ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเป็นต้น
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie