เปิดสถานบริการ สสช.แม่สะแมง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ธนวัฒน์ คงธรรม ได้ร่วมการเปิดบริการสถานบริการสาธารณสุขชุมชนแม่สะแมง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้บริหาร เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie