😖ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล🚁

วันที่ 22 กันยายน 2566
โรงพยาบาลปางมะผ้า ร่วมกับทีม sky doctor จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการซ้อมแผนการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ณ บ้าน ปางโยน หมู่ 11 ตำบล นาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไร้รอยต่อ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ห่างไกล โดยมีการบรรยายซ้อมแผน Sky Doctor (Primary mission) โดยมีผู้นำหมู่บ้าน อสม. ชาวบ้าน ทหาร อบต. เข้าร่วมในการซ้อม รวม 50 คน

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie