หยุดภัยร้าย

ต้านภัยไข้เลือดออก

3 วิธีป้องกันยุง
🧴 ทาโลชั่นและนอนในมุ้ง ป้องกันยุงกัด
🪣 หมั่นสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน
🤢 หากมีไข้เกิน 2 วัน ควรไปรักษาที่โรงพยาบาล
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie