วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์

 

โรงพยาบาลสร้างสุขที่เป็นเลิศในระดับประเทศ

ทันสมัย สวยงาม โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 พันธกิจ

 

 

ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยบุคคลากรที่มีสมรรถนะ

และมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 เข็มมุ่ง

 

โรงพยาบาลต้องยกระดับจาก 2P Safety สู่ 3P Safety เพื่อสร้าง

ระบบสุขภาพให้ทุกคนปลอดภัยโดยเน้นการดูแลรับมือกับโรคโควิด-19

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie