❌4 อย่า 3 ควร✔️

4 อย่า 3 ควร
4 อย่า ❎
1. อย่าท้าทาย
เช่น “ทำเลย” “กล้าทำหรือเปล่า” เพราะจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาทำ
2. อย่าเยาะเย้ย
เช่น “โง่” “บ้า” เพราะจะยิ่งเพิ่มความคิดทางลบ
3. อย่านิ่งเฉย
เพราะการนิ่งเสมือนเป็นการสนับสนุนทางอ้อม
4. อย่าส่งข้อความ
หรือเผยแพร่ภาพการฆ่าตัวตาย เพราะจะกระตุ้นให้ผู้ที่คิดฆ่าตัวตายเกิดการเลียนแบบ
3 ควร ✅
1. ควรห้าม
หรือขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เพราะโดยทั่วไปผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ จะมีความลังเลใจอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งจะช่วยให้เขายับยั้งใจได้มากขึ้น
2. ควรชวนคุย
ประวิงเวลาให้มีโอกาสทบทวน ไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียว แนะนำทางออกอื่นๆ
3. ควรติดต่อขอความช่วยเหลือ
เช่น บุคคลที่ใกล้ชิดเขาที่สุดขณะนั้น สายด่วนสุขภาพจิต 1323
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie