🤧ไข้หวัดใหญ่ระบาดดดด❗

#ไข้หวัดใหญ่ ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้‼
.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–16 กันยายน 2566 มี รายงานผู้ป่วย 185,216 ราย อัต ราป่วย 279.90 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 2 ราย สงขลาและตาก จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.002
.
📈 จากข้อมูลการเฝ้าระวังในสัปดาห์ที่ 37 (ระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2566) พบว่า รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
.
⚠ อ่านรายละเอียดสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 37
(ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2566) ได้ที่ : 👇
https://ddc.moph.go.th/.../cke...//files/DOE_flu_37.2566.pdf 

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie