🏤กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ📷

วันที่ 20 เมษายน 2566 โรงพยาบาลปางมะผ้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อหมอกควัน PM2.5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 โดยมีนายแพทย์ธนวัฒน์ คงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นประธานเปิดการอบรมและมีเจ้าหน้าที่จากงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
   341256338 162078689820632 2452197310378414654 n  341715045 244815411290158 7448145298918762825 n
 341722349 5909379989161588 2349155920903695820 n  342049053 259755549813917 1599746698211087616 n  342356310 112593051811567 854893182720799813 n
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie