🤩กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ👯

เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า ได้จัดกิจกรรม
รณรงค์การป้องกันตนเองจากผลกระทบจากฝุ่นควัน PM2.5  
ในวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอปางมะผ้า ประจำปี 2566
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ในการแจ้งเตือนธงสีเตือนภัย
ในช่วงเวลาต่างๆในชุมชน การใส่หน้ากากอนามัย N95 การป้องกันตัวเองจากฝุ่นควัน PM2.5
และการดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ให้ อสม.สามารถส่งเสริม และนำไปปฏิบัติในชุมชนได้ต่อไป
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie