😷กิจกรรมมอบหน้ากาก N95😷

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลปางมะผ้า

ได้จัดกิจกรรมมอบหน้ากาก N95 และให้ความรอบรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และคลินิกวางแผนครอบครัว ให้รู้ถึงอันตรายและวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่นควัน PM2.5💨😷

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie