💉บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก💊

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียน ชั้นประถมและมัธยม โรงเรียน อนุบาลปางมะผ้า ต.สบป่อง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 คน และเพิ่มเติมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปาดมดลูกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 61 คน

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie