🆕คุณนันทวรรณ สายแก้ว

คุณสุภาพร เทพพนม และครอบครัว

🎉โรงพยาบาลปางมะผ้าขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน มา ณ ที่นี้
คุณนันทวรรณ สายแก้ว
คุณสุภาพร เทพพนม และครอบครัว โรงน้ำแข็งปางมะผ้า
💧ที่ได้บริจาคน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลเพื่อแจกจ่ายผู้รับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 140996 S 21143594 
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie