🙌เด็กมีพัฒนาการสมวัย👍

ขอเชิญชวนประชาชนนำบุตรหลาน
อายุ 9 เดือน
1 ขวบ 6 เดือน
2 ขวบ 6 เดือน
3 ขวบ 6 เดือน
5 ขวบ
รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
พร้อมคำปรึกษาการดูแล
ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 นี่
โรงพยาบาลปางมะผ้า ห้องเบอร์ 15

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie