🦟สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟

วันที่ 13 กันยายน 2566 กลุ่มงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค โรงพยาบาลปางมะผ้าร่วมกับ อสม.บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ได้ลงพื้นที่สุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ซอยเขมริน สำรวจหลังคาเรือนทั้งหมด 20 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย 2 หลังคาเรือน (HI= 10.00) สำรวจภาชนะทั้งหมด 87 ชิ้นพบลูกน้ำ 5 ชิ้น (CI=5.74) และฉีดเสปรย์กันยุงในบ้านของผู้ป่วย มอบอุปกรร์กันยุง และให้สุขศึกษาให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อสม.และประชาชนในพื้นที่บ้านเป็นอย่างดี

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie