👿Influenza🤧

โรคไข้หวัดใหญ่ ภัยร้ายช่วงหน้าฝน
คาถาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 คำ
1)ปิด ปิดจมูก ปากเมื่อไอหรือจาม
2)ล้าง ล้างมือบ่อย ก้วยน้ำหรือสบู่
3)เลี่ยง เลี่ยงสถานที่คนหนาแน่น
4)หยุด หยุดเรียน หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie