🤕ฮีทสโตรก🌡

ฮีทสโตรกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 🥵
และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นของโรคฮีทสโตรก

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
📱http://lin.ee/XfkOTUn
💻http://ddc.moph.go.th/dncd
💻https://www.ddc.moph.go.th/dncd/publishinfodetail.php...
🖥 https://web.facebook.com/thaincd
📚https://twitter.com/NCD_DDC
📷https://www.instagram.com/ncds_ddc
🎬https://www.tiktok.com/@ncds_ddc

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie