📢อัตราค่าบริการหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

💸อัตราค่าบริการสำหรับประชาชนคนไทย

💸อัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ

 

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie