krut

📢ประกาศโรงพยาบาลปางมะผ้า

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ได้มีการประกาศโรงพยาบาลปางมะผ้า ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลื กสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการนั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อตามเอกสารแนบ

👉(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)👈

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie