เอกสาร ITA ปีงบประมาณ 2562

source site  

EB1

 
 

thesis quantitative research 1.บันทึกขอเผยแพร่วิเคราะห์จัดซื้อ

https://bmra.org/bmra/writing-an-analytical-paper/21/ 2.แบบฟอร์มเผยแพร่วิเคราะห์ผลจัดซื้อลงเวบไซต์

source 3.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี61

EB2

 
 

follow 1.คส.มอบอำนาจ 1496-2561  (จัดซื้อจัดจ้าง)

thesis format in filipino 2.คำสั่งกรรมการพัสดุ62

https://familyoffices.com/school/essay-on-vivekananda/7/ 3.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่-หัวหน้าเจ้าหน้าที่

watch 4.คำสั่งปิดประกาศ EB2

college essay writer hire 5.แจ้งผลตรวจสอบจัดซื้อ

watch 6.แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP

follow link 7.บันทึกเผยแพร่มาตรการกลไกEB2

essay builder 8.แบบฟอร์มเผยแพร่แผนยาเวชภัณฑ์ปี62 EB2

https://familyoffices.com/school/argumentative-essay-about-euthanasia/7/ 9.แบบฟอร์มเผยแพร่แผนวัสดุทั่วไปปี62 EB2

https://www.lakevillechamber.org/about-the-chamber/apa-student-paper/5/ 10.แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการกลไก EB2

follow url 11.แบบฟอร์มเผยแพร่เวบไซต์งบค่าเสื่อม70%EB2

https://bmra.org/bmra/how-to-write-an-conclusion-for-an-essay/21/ 12.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)

medical school application essay help 13.แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ  (กรณีเกิน 100,000 บาท)

essay editing jobs toronto 14.ประกาศ สป.เพื่อตรวจสอบบุคลากรว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

https://afrolatinjazz.org/thesis-binding-in-glasgow-11658/ 15.ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้างปี2560

purchase essay online 16.แผนจัดซื้อ รพ.ค่าเสื่อม62

natural resources essay 17.แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป1

source link 18.แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป2

https://www.lakevillechamber.org/about-the-chamber/college-essays-for-sale-forest-primeval/5/ 19.แผนยาเวชภัณฑ์62

https://hanaumabaystatepark.com/2347-cheap-thesis-writing-services/ 20.หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน 2562

go 21.อนุมัติงบค่าเสื่อม 20%

https://bmra.org/bmra/writing-the-body-of-an-essay/21/ 22.อนุมัติงบค่าเสื่อม70%

leadership in nursing essays 23.อนุมัติแผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์-ปางมะผ้า ปี62

trifles essay 24.แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานเว็บไซต์

write my research paper for me cheap 25.รายงานจัดซื้อตามแผน

26.สรุปรายงาน

EB3

 
 

1.flow ขั้นตอนซื้อจ้าง

2.แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP

EB4

 
 

1.flow ขั้นตอนซื้อจ้าง

2.บันทึกเผยแพร่ สขร.ตุลาคม61

3.บันทึกเผยแพร่ สขร.พฤศจิกายน61

4.แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.ตุลาคม 61

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร.พฤศจิกายน61

6.แบบสขร.ตุลาคม61

7.แบบสขร.พฤศจิกายน61

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.