กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุุกเฉิน

 


พุทธรัตน์ วงศ์แสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head ER 

 
 

 

 


พนิตพร มาลำปาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อรวรรณ ชมมีลาภ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

มารี แซ่โซ้ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

     

ระวิวรรณ เพิมพูนมงคลชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เจนจิรา จันตา
เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


000000
พนักงานบริการ

     
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.