กลุ่มงานการพยาบาล แผนกห้องฉุกเฉิน

 


จุฬาภรณ์ ศิริรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head ER


 

 

ระวิวรรณ วิชิตเขตแดนไกล
พยาบาลวิชาชีพ


อรวรรณ ชมมีลาภ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พรทิวา ลอยดู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

พิมพร วงศ์วิรัตน์
จพ.สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน

(เวชกิจฉุกเฉิน)


 

     
 

 

 
     
     

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.