กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

สมชาย หัตถา
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

 

 
 

ชันชัย ใจหล้า
พนักงานการแพทย์รังสีเทคนิค
 
 

 

 

 
     
     
     
     

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.