แผนกซ่อมบำรุง

 

เสาร์คำ แก้วน้อย
เสาร์คำ แก้วน้อย
ช่างซ่อมบำรุง
โกศล ธนชา
นายช่างเทคนิค
โชคชัย
นายช่างเทคนิค

 

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.