แผนกซ่อมบำรุง

 

เสาร์คำ แก้วน้อย โกศล ธนชา
เสาร์คำ แก้วน้อย
ช่างซ่อมบำรุง
ประพันธ์ มารดาวงศ์
นายช่างเทคนิค
โกศล ธนชา
ช่างซ่อมบำรุง

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.